Henrik Svensson

Grundare/Ambulansjuksköterska/Utbildare

  henrik@sakerarbetsplats.se

0733-856147

Jonas Granström

Grundare/Ambulansjuksköterska/Utbildare

  jonas@sakerarbetsplats.se

0723-711119

Top

Allmän brandkunskap – ABK

Max 20 deltagare

ca 3 timmar

0723-711119

jonas@sakerarbetsplats.se

Offerter från 6.500 exkl moms

Alla våra utbildningar finns nu publicerade på studier.se

ABK, Allmän brandkunskap

Basutbildning inom brand. Kursen kan anpassas efter era önskemål.

Samtliga kursdeltagare ska efter avslutad utbildning ha grundläggande kunskaper och förståelse för varför brand uppstår. De ska även veta hur brand utvecklar sig, samt hur man förebygger brands uppkomst. Kursdeltagarna erhåller kunskaper i hur man agerar om brand uppstår.

Kursinnehåll

Innehållet varierar något beroende på var utbildningen hålls

 • Brandens uppkomst – Föreläsning
 • Brandsläckning med handbrandsläckare i fat
 • Släckning med brandfilt på docka.
 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Brandfysik, brandtriangeln
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • En brandlarmanläggnings uppbyggnad
 • Utrymningslarm
 • Sprinkler
 • Brandceller förhindrar brandspridning
 • Utrymningsvägar och utrymningsprinciper