Henrik Svensson

Grundare/Ambulansjuksköterska/Utbildare

  henrik@sakerarbetsplats.se

0733-856147

Jonas Granström

Grundare/Ambulansjuksköterska/Utbildare

  jonas@sakerarbetsplats.se

0723-711119

Top

Föreståndare explosivt avfall

Max 12 deltagare

ca 2,5 timmar

0723-711119

jonas.bengtsson@sakerarbetsplats.se

Offerter från 5900kr exkl moms

Studier.se

Alla våra kurser finns nu på studier.se

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska en föreståndare utses för all tillståndspliktig verksamhet med sådana varor. Föreståndarens uppgift är att verka för att verksamheten bedrivs enligt de aktsamhetskrav och övriga skyldigheter som meddelas i lagen och tillhörande föreskrifter. Föreståndare för tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor ska godkännas av tillståndsmyndigheten.

Vi utbildar Föreståndare av explosiv vara speciellt inriktat mot mindre verksamheter