Henrik Svensson

Grundare/Ambulansjuksköterska/Utbildare

  henrik@sakerarbetsplats.se

0733-856147

Jonas Granström

Grundare/Ambulansjuksköterska/Utbildare

  jonas@sakerarbetsplats.se

0723-711119

Top

Farligt avfall

Max 12 deltagare

ca 2,5 timmar

0723-711119

jonas.bengtsson@sakerarbetsplats.se

Offerter från 5900kr exkl moms

Studier.se

Alla våra kurser finns nu publicerade på studier.se

En utbildning för er som på något sätt arbetar med farligt avfall. Allt från miljöansvariga och administrativ personal till de som klassificerar och hanterar avfallet.

Utbildningarna utgår från förhållandena på din arbetsplats.

Innehåll:

  • Farligt avfall – vad är det?
  • Exempel på kemikalier och konsekvenser vid felaktig hantering
  • Hur kan man ta reda på mer om kemiska ämnen?
  • Hur ska vi hantera kemiska ämnen och farligt avfall?
  • Ordning och reda. Samspel avfallslämnare och transportör
  • Roller och ansvar i organisationen