Henrik Svensson

Grundare/Ambulansjuksköterska/Utbildare

  henrik@sakerarbetsplats.se

0733-856147

Jonas Granström

Grundare/Ambulansjuksköterska/Utbildare

  jonas@sakerarbetsplats.se

0723-711119

Top

Säkerhetsrådgivning

Säkerhetsrådgivare är Jonas Bengtsson

0721-74 07 52

jonas.bengtsson@sakerarbetsplats.se

Offert efter arbetets storlek

Alla våra kurser finns nu på studier.se

Information om säkerhetsrådgivare

Sedan 2000 så krävs det att varje avsändare och transportör av farligt gods, om mängden farligt gods överstiger värdeberäknad mängd, ska ha tillgång till en  säkerhetsrådgivare som är en expert på farligt gods-, farligt avfall- och transportregler. Säkerhetsrådgivaren kan vara anställd eller kontrakterad och anmäld till MSB som verksamhetens säkerhetsrådgivare. Uppgiften är att arbeta för att olyckor  förebyggs, regler och lagar följs och att det finns rutiner och instruktioner för att styra verksamheten med farligt gods. Säkerhetsrådgivaren ska också se till att alla personalgrupper har en relevant utbildning och kunskap för sin uppgift. Utbildningen bör repeteras med ett par års mellanrum.

Konsulttjänst

Offeras oftast per år.

Välkommen med dina frågor!