Henrik Svensson

Grundare/Ambulansjuksköterska/Utbildare

  henrik@sakerarbetsplats.se

0733-856147

Jonas Granström

Grundare/Ambulansjuksköterska/Utbildare

  jonas@sakerarbetsplats.se

0723-711119

Top

Barn HLR

Max 8 deltagare

ca 3 timmar

0723-711119

jonas@sakerarbetsplats.se

Offerter från 4900kr exkl moms

Alla Våra kurser finns också publicerade på studier.se

Kursen är avsedd för alla samhället som vill lära sig hur man agerar vid luft- och hjärtstopp på barn. Deltagarna lär sig hur man gör HLR på barn 0 år till pubertet.

Målgrupp är alla vuxna personer i samhället som vill lära sig barn-HLR. Det gäller alltså både föräldrar och mor- farföräldrar och personer som arbetar inom barnomsorg, skola eller organiserad första hjälpen verksamhet samt räddningstjänst och utbildningsorganisationer.

Innehåll

• Konstatera hjärtstopp
• Larmrutiner – vad är viktigt och hur fungerar det hos er
• HLR på barn – hur gör vi?
• Förståelse för vikten av regelbunden träning
• Teamträning med scenarioövningar
• Luftvägsstopp

Lärandemål

Efter genomförd grundutbildning skall kursdeltagarna behärska att:
• Utföra medvetandekontroll
• Utföra andningskontroll
• Larma 112
• Starta Barn-HLR