Henrik Svensson

Grundare/Ambulansjuksköterska/Utbildare

  henrik@sakerarbetsplats.se

0733-856147

Jonas Granström

Grundare/Ambulansjuksköterska/Utbildare

  jonas@sakerarbetsplats.se

0723-711119

Top

Vuxen HLR med hjärtstartare

Max 12 deltagare

ca 3 timmar

0723-711119

jonas@sakerarbetsplats.se

Offerter från 6900kr exkl moms

Alla våra kurser finns nu på studier.se

Innehåll

• Deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp.
• Vi övar på dockor, varje deltagare får en egen docka att öva på.
• Konstatera hjärtstopp
• Larmrutiner – vad är viktigt och hur fungerar det hos er
• HLR
• Användning av hjärtstartare
• Förståelse för vikten av regelbunden träning
• Teamträning med scenarioövningar
• Luftvägsstopp

Lärandemål

Efter genomförd grundutbildning skall kursdeltagarna behärska att:
• Utföra medvetandekontroll
• Utföra andningskontroll
• Larma 112
• Bestämma sig för att använda hjärtstartaren
• Starta och ansluta hjärtstartaren

Första hjälpen

Anpassas i första hand efter er verksamhet och tar sin utgångspunkt där, här är några exempel:

• Första hjälpen vid medvetslöshet. (ingår i alla HLR kurser)
• Första hjälpen vid stroke. (AKUT-test)
• Första hjälpen vid bröstsmärtor.
• Första hjälpen vid cirkulationssvikt.
• Första hjälpen vid allvarlig yttre blödning.
• Första hjälpen vid brännskador samt frätskador.
• Första hjälpen vid allergisk chock.
• Första hjälpen vid akuta diabeteskomplikationer.
• Första hjälpen vi brännskada
• Första hjälpen vid förgiftning
• Vad kan jag göra i den akuta situationen.
• Vidta säkerhetsåtgärder a. att tillgodose hjälparens säkerhet samt att tillkalla hjälp och larma.