Henrik Svensson

Grundare/Ambulansjuksköterska/Utbildare

  henrik@sakerarbetsplats.se

0733-856147

Jonas Granström

Grundare/Ambulansjuksköterska/Utbildare

  jonas@sakerarbetsplats.se

0723-711119

Top

Vuxen HLR med hjärtstartare

Max 12 deltagare

ca 2,5 timmar

0723-711119

jonas@sakerarbetsplats.se

Offerter från 5900kr exkl moms

Alla våra kurser finns nu på studier.se

Deltagare i vuxen-HLR med hjärtstartare får lära sig att utföra:

 1. HLR
 2. Använda en hjärtstartare
 3. Åtgärder vid luftvägsstopp

Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning och efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort.

Lärandemål i grundutbildning i Vuxen HLR

Efter genomförd utbildning skall kursdeltagaren kunna:

 • Identifiera hjärtstopp
 • larma 112, samt kännedom om larmoperatörens stödjande roll
 • utföra HLR med god kvalitet
 • lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge.
 • Vara motiverad att vid hjärtstopp starta HLR
 • Förstå vikten av regelbunden träning

Hjärtstartare

Efter genomförd grundutbildning skall kursdeltagarna kunna:

 • Identifiera hjärtstopp
 • larma 112, samt kännedom om larmoperatörens stödjande roll
 • Starta hjärtstartaren och följa instruktioner
 • utföra HLR med god kvalitet
 • vara motiverad att vid hjärtstopp starta HLR
 • förstå vikten av regelbunden träning av HLR

Luftvägsstopp

Efter genomförd grundutbildning skall kursdeltagarna kunna:

 • identifiera luftvägsstopp
 • utföra ryggslag och buktryck
 •  larma 112
 • utföra HLR på liggande eller medvetslös person med luftvägsstopp.
 • vara motiverad att vid luftvägsstopp ge livräddande åtgärd